Uczniowie naszej szkoły wzięli udział we wspaniałej akcji organizowanej przez Fundację Przyszłość dla Dzieci. Połączyliśmy dobrą zabawę z pomaganiem i podjęliśmy wyzwanie #FutureKidsDanceChallenge. Nasze uzdolnione uczennice nauczyły się i zatańczyły przed kamerą układ taneczny zaprezentowany przez Szkołę Tańca BTB w Olsztynie.

W ten sposób zachęcamy wszystkich do wsparcia zbiórki na rzecz potrzebujących dzieci z fundacji. Link do akcji charytatywnej https://przyszloscdladzieci.org/zbiorka/podopieczni/

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie.

 Link do filmu

Marta Kołak

Justyna Jasionek – Chodor

 

10 maja 2021 roku w naszej szkole odbyło się wielkie gotowanie. Uczennice klasy 6a wzięły udział w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 15 w Olsztynie, szkoły partnerskie oraz instytucje biorące udział w projekcie Erasmus +.

Konkurs odbył się pod hasłem „Nie marnuję żywności” w ramach realizacji międzynarodowego projektu „Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniowymi poprzez edukację przedsiębiorczości i uczenie się oparte na grze EGGS”. Głównym celem konkursu było propagowanie właściwych postaw ekologicznych, zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży oraz walka z ciągle rosnącą liczbą odpadów żywieniowych w naszych gospodarstwach domowych. Zadaniem dziewczynek było przyrządzenie sałatki owocowej oraz smoothie z produktów dostarczonych przez organizatorów.

Za udział, dobrą zabawę i godne reprezentowanie naszej szkoły w konkursie serdecznie dziękujemy.

Marta Kołak

Justyna Jasionek – Chodor

Dominika Jastrzębowska

Agnieszka Grygorczyk

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego bardzo aktywnie uczestniczyli w obchodach Dnia Ziemi. Dzieci z klas 8 przygotowały edukacyjne prezentacje: „Zanieczyszczenie lasów”, „Zostańmy przyjaciółmi naszej planety” oraz „Światowy Dzień Ziemi”, a także zagadki ekologiczne: „Ekologia”, „Segregacja śmieci”. Prezentacje zostały przedstawione dzieciom z klas I-III, niektóre z nich ósmoklasiści przedstawili osobiście za pomocą komunikatora Teams. Świetlica szkolna zorganizowała Ekologiczne Warsztaty, gdzie dzieci przypomniały sobie zasady segregowania śmieci, poznały pojęcie Upcykling, wykonały plakat „Ziemia nasza planeta” oraz Ekologiczny lapbook. Za świetną zabawę dziękujemy!

Marta Kołak

Justyna Jasionek-Chodor

 

Zostańmy przyjaciółmi naszej planety

Światowy Dzień Ziemi