Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowejZespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie w skład którego wchodzą (Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika oraz Przedszkole Miejskie nr 21) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp19.zs-p1.olsztyn.eu.

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie

tel/fax.: 89 523 87 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • - zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • – zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • – zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Olsztynie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariola Urszula Ogonowska.
   • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • Telefon: 89 523 87 31

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie w skład którego wchodzą (Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika oraz Przedszkole Miejskie nr 21) i znajduje się w tym samym budynku.

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Bałtyckiej, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze trzy wejścia od strony parkingu oraz jedno do szatni szkolnej – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Ponadto
   od strony parkingu znajduje się wejście do budynku Przedszkola Miejskiego nr 21 oraz wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
  2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  3. W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz.
   Na jego początku  znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada zainstalowanych dźwigów osobowych oraz platform dla osób nieposełnosprawnych.
  4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
  6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.