W piątek 19 marca,  2021 r. uczniowie klasy IIIA z wychowawczynią wzięli udział w akcji ‘’Sprzątanie świata’’ – Polska”

‘’Sprzątanie Świata – Polska” to  lekcja poszanowania środowiska.

Starannie przygotowaliśmy się do akcji. Na lekcjach rozmawialiśmy o zjawiskach zagrażających naszej planecie, zastanawialiśmy się w jaki sposób uczniowie mogą pomóc środowisku?, omawialiśmy sposoby zaangażowania w ochronę przyrody w naszej okolicy. Zapisaliśmy pomysły, wykonaliśmy plakaty. Wspólnie zbieraliśmy śmieci w pobliżu  naszej szkoły, następnie dokładnie je segregowaliśmy.

Celem naszej akcji  było zwrócenie uwagi uczniom naszej klasy, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nasze odpady nie mogą kończyć jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania.

Celem zorganizowanej akcji w klasie była edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko oraz sposobem na realizację wolontariatu klasowego.

                                                                                                               Joanna Krasowska

Świetlica szkolna wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariatu „Pomocna Dłoń” zorganizowała Dzień Kolorowej Skarpetki w Szkole Podstawowej nr 19. Uczniowie klas ósmych zorganizowali czytanie bajki pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” Justyny Bednarek dla klas I-III oraz przygotowały prezentację multimedialną „21 marzec Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa”. W związku z sytuacją epidemiologiczną czytanie odbyło się poprzez platformę Teams. Podczas zajęć świetlicowych dzieci przygotowywały się do dnia Kolorowej Skarpetki poprzez różnego rodzaju aktywności oraz rozmowy kierowane na temat emocji.  Odgrywały scenki dramowe „Kiedy jestem zły”, „Kiedy mam dobry humor”. Dzieci wykonywały różnymi technikami prace plastyczne np. „Moja wewnętrzna prognoza pogody”, „Kolorowa skarpetka”, „Moja emocja”, opis Emocjacza – wykonanie rysunku zgodnie z instrukcją. Ponadto realizowały prace z serii kodowanie na dywanie np. "Serduszko" i "Kolorowa skarpetka". Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się bajka edukacyjna pt. „Grufołak” oraz program edukacyjny „Gdzie mieszkają emocje” Uniwersytetu Dzieci. Podsumowaniem zajęć były zagadki i zadania na platformie internetowej www.wordwall.net.pl związane z tematyką emocji. Wszystkie dzieci zadeklarowały, że dnia 21 marca założą skarpetki nie do pary 😊 Wszystkie materiały dostępne  są na padlecie  https://pl.padlet.com/justynajasionek/bwtho1fkgg851l0g.  

Marta Kołak

Justyna Jasionek – Chodor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Kobiet