1 września 1966 roku szkoła otrzymała imię Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 w Toruniu. Był odważnym uczonym, człowiekiem szukającym prawdy o Wszechświecie. To wybitny astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, strateg, lekarz, astrolog, tłumacz, kanclerz kapituły warmińskiej, kanonik warmiński. Ogłoszone w 1543 roku drukiem dzieło De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) przyniosło światu nową ideę. Mikołaj Kopernik opracował w nim heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, a Ziemia razem z innymi planetami krąży wokół niego. Teoria Kopernika wpłynęła na sposób postrzegania miejsca Ziemi i człowieka we Wszechświecie, stając się podstawą rozwoju nauk ścisłych. To najważniejsza rewolucja naukowa w dziejach ludzkości od czasów starożytnych, nazywana przewrotem kopernikańskim. Od 1495 r. Kopernik piastował funkcje kanonika Warmińskiej Kapituły Katedralnej. Po uzyskaniu tytułu doktora prawa kanonicznego przez 40 lat mieszkał na Warmii. Do 1510 r. przebywał w Lidzbarku Warmińskim u swojego wuja – biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode. Następnie osiadł w Olsztynie, gdzie zamieszkał w zamku kapitulnym. Przyczynił się do odbudowy gospodarki południowej Warmii zniszczonej częstymi najazdami krzyżackimi, zasiedlając opuszczone gospodarstwa nowymi osadnikami. W połowie stycznia 1521 r. pod Olsztyn podeszły wojska krzyżackie. Zamek był jednak bardzo dobrze przygotowany na najazd, gdyż jego zapobiegliwy gospodarz sprowadził sprzęt obronny. Gdy oddział krzyżacki dokonał szturmu na mury miejskie Olsztyna, walka wokół Furty Młyńskiej zakończyła się odparciem wroga. Mikołaj Kopernik, prawdziwy „człowiek Renesansu”, mimo wielu osiągnięć, pozostał skromny i nie był zainteresowany zaszczytami. Zmarł 24 maja 1543 roku, został pochowany w katedrze fromborskiej.

Każdego roku szkolnego w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika obchodzimy Święto Patrona Szkoły. W szkole organizowane są uroczyste akademie, przedstawienia, konkursy i turnieje wiedzy.