Pod takim hasłem 25 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 19 odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Pani Dyrektor Urszuli Ogonowskiej, w którym podsumowała ona i oceniła pracę dydaktyczno-wychowawczą w mijającym roku szkolnym. W swoim przemówieniu podziękowała uczniom, nauczycielom i rodzicom za całoroczną pracę, słowa uznania skierowała również do pracowników administracji i obsługi szkoły.

W swoim wystąpieniu, odchodząca na emeryturę Pani Dyrektor, pożegnała również całą społeczność szkolną, dziękując za wieloletnią współpracę. Następnie przedstawiciele wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 podziękowali Pani Dyrektor za owocną, sumienną i pełną oddania pracę. W drugiej kolejności wystąpili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy między innymi wyrazili wdzięczność za troskę o dobre imię szkoły, jej wyposażenie i piękny wygląd. Po tym głos zabrał przedstawiciel Rady Miasta będący jednocześnie rodzicem naszych uczniów i wychowankiem Pani Dyrektor. Następnie przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie złożył na ręce Pani Dyrektor bukiet kwiatów.

Po oficjalnym apelu uczniowie poszczególnych klas spotkali się w salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami, gdzie nastąpiło wręczenie świadectw oraz pożegnanie na czas wakacji.

Jeszcze raz życzymy Pani Dyrektor Urszuli Ogonowskiej wspaniałych dni w życiu osobistym, dużo zdrowia, uśmiechu i czasu na realizację własnych pasji i marzeń.